Extrinsic labeling of zinc and calcium in bread
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Kerstin Fredlund

Lena Rossander-Hulthén

Göteborgs universitet

Mats Isaksson

Göteborgs universitet

Annette Almgren

Ann-Sofie Sandberg

Appl Radiat Isotop

Vol. 57 153-157

Ämneskategorier

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-10