Att modellera brott hos betong med hjälp av icke-linjär finit elementmetod
Artikel i övrig tidskrift, 2005

Författare

Peter Grassl

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Karin Lundgren

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Kent Gylltoft

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Betong, Svenska Betongföreningen, Nr. 2, Maj 2005, pp 54-56

1101-9190 (ISSN)

2 54-56

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08