Att modellera brott hos betong med hjälp av icke-linjär finit elementmetod
Magazine article, 2005

Author

Peter Grassl

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Karin Lundgren

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Kent Gylltoft

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Betong, Svenska Betongföreningen, Nr. 2, Maj 2005, pp 54-56

1101-9190 (ISSN)

2 54-56

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Created

10/8/2017