Preliminary results from X-ray diffraction and EDXA studies of inorganiccomponents in softwood kraft pulp
Poster (konferens), 2004

Författare

Harald Brelid

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Karin Karlfeldt Fedje

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Vratislav Langer

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

WURC, Wood Ultra Structure Research Centre International Seminar, Uppsala

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07