On the density of rational and integral points on algebraic varieties
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Per Salberger

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Journal für die reine und angewandte Mathematik

Vol. 606 123-147

Ämneskategorier

Annan matematik