Solods back-mixing in CFB furnaces
Paper i proceeding, 2005

fluid dynamics

Furnace

fluidized bed

Författare

Andreas Johansson

Filip Johnsson

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Bo G Leckner

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Jacek Gadowski

Proceedings of the 8th International Conference on Circulating Fluidized beds

Vol. 8 151-158

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07