Multicycle Reduction and Oxidation of Different Types of Iron Oxide Particles-Application to Chemical-Looping Combustion
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Tobias Mattisson

Chalmers, Institutionen för energiteknik

Marcus Johansson

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

Anders Lyngfelt

Chalmers, Institutionen för energiteknik

Energy & Fuels

Vol. 18 3 628-637

Ämneskategorier

Maskinteknik

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06