Emotion and the auditory virtual environment: Affect-based judgment of virtual reverberation times
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Daniel Västfjäll

Chalmers, Institutionen för teknisk akustik, Rumsakustik

Pontus Larsson

Chalmers, Institutionen för teknisk akustik, Rumsakustik

Mendel Kleiner

Chalmers, Institutionen för teknisk akustik, Rumsakustik

Cyberpsychology and Behavior

1094-9313 (ISSN)

Vol. 5 1 19-32

Ämneskategorier

Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Tillämpad psykologi

Systemvetenskap

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08