Integrated hydrogen and power production from natural gas with CO2 capture
Paper i proceeding, 2004

Författare

Tobias Mattisson

Chalmers, Institutionen för energiteknik

Qamar Zafar

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi

Anders Lyngfelt

Chalmers, Institutionen för energiteknik

Börje Sten Gevert

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi

15th World Hydrogen Energy Conference, Yokohama, 27th June-2 July, 2004.

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06