Investigation of Fe2O3 with MgAl2O4 for chemical-looping combustion
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Marcus Johansson

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

Tobias Mattisson

Chalmers, Institutionen för energiteknik

Anders Lyngfelt

Chalmers, Institutionen för energiteknik

Industrial & Engineering Chemistry Research

0888-5885 (ISSN) 1520-5045 (eISSN)

Vol. 43 22 6978-6987

Ämneskategorier

Maskinteknik

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06