A Theorem Proving Approach to Analysis of Secure Information Flow
Paper i proceeding, 2005

Författare

Adam Darvas

Reiner Hähnle

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

David Sands

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Security in Pervasive Computing: Second International Conference, SPC 2005

Vol. 3450 193-208
3-540-25521-4 (ISBN)

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

3-540-25521-4

Mer information

Skapat

2017-10-08