Formal Specification of Security-Critical Railway Software with the KeY System
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Richard Bubel

Reiner Hähnle

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

International Journal on Software Tools for Technology Transfer

1433-2779 (ISSN) 1433-2787 (eISSN)

Vol. 7 3 197-211

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06