Analiza niestandardowa
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Leif Arkeryd

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Delta

0137-3005 (ISSN)

Vol. 7 12-13

Ämneskategorier

Annan matematik

Mer information

Skapat

2017-10-06