A large data existence result for the stationary Boltzmann equation in a cylindrical geometry
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Leif Arkeryd

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

A. Nouri

Arkiv för Matematik

Vol. 43 29-50

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-08