The stationary nonlinear Boltzmann equation in a Couette setting
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Leif Arkeryd

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

A. Nouri

Journal of Statistical Physics

Vol. 118 849-881

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-08