On stationary kinetic systems of Boltzmann type and their fluid limits
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Leif Arkeryd

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Banach Center Publications

Vol. 66 13-27

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-08