Asymptotic techniques for kinetic problems of Boltzmann type
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Leif Arkeryd

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

A. Nouri

Rivista Matematica Universita di Parma

Vol. 6 1-74

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-08