Determination of the retention of 47Ca by whole-body counting
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

47Ca retention

In-vivo measurements

Whole-body counting

Författare

Mats Isaksson

Göteborgs universitet

Kerstin Fredlund

Annette Almgren

Ann-Sofie Sandberg

Lena Hulthén

Göteborgs universitet

Applied Radiation and Isotopes

Vol. 52 1441-50

Ämneskategorier

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-10