Experimental study and numerical modelling of a dielectric barrier discharge in hybrid air-dielectric insulation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Mats Sjöberg

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik

Yuriy Serdyuk

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik

Stanislaw Gubanski

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik

Journal of Electrostatics

0304-3886 (ISSN)

Vol. 59 2 87-113

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-01-31