Transmutation.Current developments- 2007. A report from Swedish reference group for P&T
Rapport, 2007

Författare

Per-Erik Ahlström

Jakob Blomgren

Sofie Englund

Anna Fermvik

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Jan Liljenzin

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Teodora Retegan Vollmer

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Gunnar Skarnemark

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

M Eriksson

Per Seltborg

Jan Wallenius

D Westlen

Ämneskategorier

Kemi

ISBN

1404-0344

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-27