An Analytical Approach for Predicting and Identifying Use Error and Usability Problem
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Analytical Methods

Medical Equipment

Usability Evaluation

Usability Engineering

Författare

Lars-Ola Bligård

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)

03029743 (ISSN) 16113349 (eISSN)

Vol. 4799 427-440

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Medicinsk laboratorie- och mätteknik

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Mer information

Skapat

2017-10-07