An Analytical Approach for Predicting and Identifying Use Error and Usability Problem
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Analytical Methods

Medical Equipment

Usability Evaluation

Usability Engineering

Författare

Lars-Ola Bligård

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Lecture Notes in Computer Science

0302-9743 (ISSN)

Vol. 4799 427-440

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Medicinsk laboratorie- och mätteknik

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Mer information

Skapat

2017-10-07