User Expertise Difference When Interacting with Simple Medical User Interface
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Simple Medical User Interface

Usability Test

Expert User

Insulin Pump

Expertise Differences

Novice User

Författare

Yuanhua Liu

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Lecture Notes in Computer Science

0302-9743 (ISSN)

Vol. 4799 pp.441-446

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Medicinsk laboratorie- och mätteknik

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Mer information

Skapat

2017-10-08