Classical resonant activation of a Josephson junction embedded in an LC-circuit
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

G. Rotoli

Thilo Bauch

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Tobias Lindström

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

D Stornaiuolo

Francesco Tafuri

Floriana Lombardi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Physical Review B

Vol. 75 144501-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06