Issues of ligand accessibility and mobility in initial cell attachment
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Dorota Thid

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

K. Holm

S. Chessari

S. Tosatti

M. Textor

Julie Gold

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Langmuir

Vol. 23 11693-11704

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08