GaAs:Mn nanowires grown by molecular beam epitaxy of (Ga,Mn)As at MnAs segregation conditions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

J. Sadowski

P. Dluzewski

S. Kret

E. Janik

E. Lusakowska

Janusz Kanski

Chalmers, Teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik

A Presz

F. Terki

S. Charar

D Tang

Nano Letters

Vol. 7 2724-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06