Electron surface states in short-period superlattices: (GaAs)2/(AlAs)2(100)-c(4x4)
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

P. Jiricek

M. Cukr

I Bartos

Martin Adell

Chalmers, Teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik

T. Strasser

W. Schattke

Surface Science

Vol. 600 3646-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06