"Using Isotropic Synthetic Fluctuations as Inlet Boundary Conditions for Unsteady Simulations"
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Advances and Applications in Fluid Mechanics

Vol. 1 1 1-35

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07