Large-eddy simulation and deduced scaling analysis of Rayleigh-Benard convection up to Ra=10^9
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Peng Shia-Hui

Chalmers, Tillämpad mekanik

K. Hanjalic

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Journal of Turbulence

Vol. 7 66 1-19

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08