Estimating Resolution Requirements Using Two-Point Correlations and Spectra
Artikel i övrig tidskrift, 2007

Författare

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

ERCOFTAC Bullentin, Special Issue on Wall modelling in LES

Vol. March 19-24

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07