Wind-driven rivulet over an edge with break-up
Paper i proceeding, 2007

Författare

Tobias Tivert

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Andreas Borg

Juan Marimon

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

International Conference on Multiphase Flow, ICMF

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik