The SAS model: A turbulence model with controlled modelled dissipation
Paper i proceeding, 2007

Författare

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

20th Nordic Seminar on Computational Mechanics, 20-23 Nov 2007, Göteborg

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08