Critical Gradient Response of the Weiland Model
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

E Asp

Jan Weiland

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori

X Garbet

V. Parail

Pär Strand

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori

Plasma Phys. Control. Fusion

Vol. 49 1221-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08