Gold-silica-gold nanosandwiches: tunable bimodal plasmonic resonators
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Alexander Dmitriev

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Tavakol Pakizeh

Chalmers, Teknisk fysik, Bionanofotonik

Mikael Käll

Chalmers, Teknisk fysik, Bionanofotonik

Duncan S. Sutherland

Small

Vol. 3 294-299

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07