Minerals and Precipitates in Fractures and their Effect on the Retention of Radionuclides in Crystalline Rocks
Paper i proceeding, 1981

mineral

groundwater

rock

radionuclides

Sorption

fracture

Författare

Bert Allard

Institutionen för kärnkemi

Sven Åke Larsson

Institutionen för geologi

Yngve Albinsson

Institutionen för kärnkemi

Eva-Lena Tullborg

Margareta Karlsson

Institutionen för kärnkemi

Karin Andersson

Institutionen för kärnkemi

Börje Torstenfelt

Institutionen för kärnkemi

Near Field Phenomena for Radioactive Waste, OECD/NEA


92-64-02236-8 (ISBN)

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Geovetenskap och miljövetenskap

Miljövetenskap

ISBN

92-64-02236-8

Mer information

Skapat

2017-10-07