Diffusion of Radionuclides in Sediments - In Situ Studies
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1992

sediment

Radionuclides

in situ

diffusion

Författare

Karin Andersson

Institutionen för teknisk miljöplanering

Sverker Evans

Yngve Albinsson

Institutionen för kärnkemi

Radiochimica Acta

Vol. 58/59 321-327

Ämneskategorier

Ekologi

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07