Diffusion of Radionuclides in concrete/bentonite systems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1994

radionuclides

Diffusion

concrete

bentonite

Författare

Yngve Albinsson

Institutionen för kärnkemi

Karin Andersson

Institutionen för teknisk miljöplanering

Bert Allard

Susanne Höglund

Institutionen för kärnkemi

Radiochimica Acta

Vol. 66/67 485-491

Ämneskategorier

Kemiteknik

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07