Diffusion of radionuclides in concrete and concrete/bentonite systems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

bentonite

Diffusion

concrete

radionuclides

Författare

Yngve Albinsson

Institutionen för kärnkemi

Karin Andersson

Institutionen för teknisk miljöplanering

Susanne Börjesson

Institutionen för kärnkemi

Bert Allard

Journal of Contaminant Hydrology

Vol. 21 189-200

Ämneskategorier

Kemiteknik

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07