PHRQKIN, a program simulating dissolution and precipitation kinetics in groundwater solutions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

geochemical modeling. PHREEQE

Mineral dissoulution

Författare

Anna Nyström Claesson

Institutionen för kärnkemi

Karin Andersson

Institutionen för teknisk miljöplanering

Computers and Geosciences

Vol. 22 5 559-567

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07