Extremal subsets of {1, ..., n} avoiding solutions to linear equations in three variables
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Peter Hegarty

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Electronic Journal of Combinatorics

1097-1440 (ISSN) 1077-8926 (eISSN)

Vol. 14 1 Paper R74-

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-06