Vorticity-Strain Residual-based Turbulence Modeling of the Taylor-Green Vortex
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Rickard Bensow

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Per Vesterlund

International Journal for Numerical Methods in Fluids

Vol. 54 6-8 745-756

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07