Demonstrations of and experiences from an Interactive Digital Questionnaire
Paper i proceeding, 2007

Författare

Oskar Rexfelt

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Proceedings of the 39th Annual Conference of the Nordic Ergonomic Society, Berlin, C. & Bligård, L-O. (eds.). CD-ROM

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07