Expressbussresan. En studie av expressbussresandets utvecklingsmöjligheter med hjälp av en interaktiv, digital enkät
Rapport, 2007

Författare

Oskar Rexfelt

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Research series from Chalmers University of Technology, Department of Product and Production Development: report: 27

Mer information

Skapat

2017-10-07