The Mattsson Legacy – the creation of and interaction with a scientific object
Kapitel i bok, 2005

Författare

Anna Dubois

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Andersson, P., Hertz, S. and Sweet, S. (eds) Perspectives on Market Networks - Boundaries and New Connections. EFI, Stockholm School of Economics.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13