Stability of the laminar solution of the Boltzmann equation for the Benard problem
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Leif Arkeryd

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

A. Nouri

R. Esposito

R. Marra

Bulletin of the Institute of Mathematics Academia Sinica

Vol. 3 1 51-97

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-08