Weakly imposed Dirichlet boundary conditions for the Brinkman model of porous media flow
Preprint, 2007

Författare

Peter F G Hansbo

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

M. Juntunen

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2007:44

Mer information

Skapat

2017-10-08