Mass and energy balance laws derived from high field limits of thermostatted Boltzmann equations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Pierre Degond

Bernt Wennberg

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Communications in Mathematical Sciences

1539-6746 (ISSN)

Vol. 5 2

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-06