Message of everyday life sound signals – Interaction between sound physics and sound perception.
Paper i proceeding, 2007

Författare

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Linn Osvalder

Hanna Holqvist

Anna Thunberg

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Proceedings of Nordic Ergonomic Society (NES) conference, Lysekil, Sweden, Oct.1-3, 2007.

6-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08