What constitutes a well-designed alarm system?
Paper i proceeding, 2007

Författare

Anna Thunberg

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Joint conference between IEEE - Human Factors in Power Plants and Human Performance, Root Cause and Trending, Monterey, USA, August 26-September 1, 2007

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Kommunikationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08