Brake Blending for Hybrid Electric Vehicles using Control Allocation
Rapport, 2007

Modelling

Control Allocation

Brake Blending

Hybrid Electric Vehicles

Författare

Leo Laine

Chalmers, Tillämpad mekanik

Jonas Fredriksson

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik

Ämneskategorier

Systemvetenskap

Reglerteknik

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology: R011_2007

Mer information

Skapat

2017-10-06