The Role of the Cerebrospinal Fluid in the Distribution of Electrical Current within the Brain and its Implications for Electrical Bioimpedance Cerebral Monitoring
Poster (konferens), 2007

Författare

Fernando Seoane Martinez

Bioeffekter

Mai Lu

Bioeffekter

Mikael Persson

Bioeffekter

Kaj Lindecrantz

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Proceedings of Medicinteknikdagarna 2007. Annual conference of Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik. Oct, 2007. Örebro.

Ämneskategorier

Medicinsk laboratorie- och mätteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08